Blog

5 sposobów ochrony swojego związku podczas pandemii.

Co jest uzależnieniem?

Uzależnieniem nazywamy skłonność do czynności, które wykonujemy często i które sprawiają nam radość, i dają satysfakcję. Termin ten spowszedniał na tyle, że „uzależnionym” można być właściwie od wszystkiego. W praktyce klinicznej, aby stwierdzić u kogoś uzależnienie w znaczeniu negatywnym, trzeba najpierw u tej osoby rozpoznać konkretne objawy.
Do tych objawów należą m.in.:
– wewnętrzny przymus wykonywania danej czynności,
– negatywny wpływ tej czynności na różne aspekty funkcjonowania osoby uzależnionej,
– utrata kontroli nad tym, czy i kiedy wykonujemy taką czynność,
– występowanie objawów niepożądanych w momencie zaprzestania (tzw. zespół abstynencyjny).
W skrócie, mówimy, że ktoś jest od czegoś uzależniony, kiedy potrafi czerpać przyjemność jedynie z tej konkretnej czynności, czynność ta zajmuje mu większość czasu, nie potrafi przestać, mimo negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania społecznego, psychicznego i fizycznego.

Uzależnienie od telefonu oraz mediów społecznościowych

Telefon z dostępem do Internetu to bardzo pomocne urządzenie. Pozwala na natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji, ułatwia kontakt z innymi bez względu na miejsce pobytu i ogólnie ułatwia organizację życia codziennego.
Jednak jest też ciemna strona korzystania ze smartfonów.
Fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, zainteresowania. Szczególnie na takie uzależnienie narażone jest pokolenie dzieci i młodzieży, które są konsumentami przez duże „K” nowinek technicznych w dobie przemożnej cyfryzacji naszego życia.

Jak rozpoznać uzależnienie?

Zdiagnozowanie tego zaburzenia bywa trudne. Jednak pewne symptomy są dość charakterystyczne:
– nadmierne przywiązanie do swojego smartfona (dbałość o to, aby mieć go ciągle ze sobą, żeby był naładowany po to, by być dostępnym w sieci),
– konieczność stałego przeglądania i tworzenia wpisów na mediach społecznościowych, aby być na bieżąco, dla osób uzależnionych przejrzenie mediów jest często jedną z pierwszych czynności po obudzeniu się,
– koncentracja życia towarzyskiego na sieci, czyli przeniesienie aktywności z realu świata online.

Terapia uzależnienia

Pierwsza i najważniejsza informacja jest taka, że uzależnienie od telefonu i portali społecznościowych jest do wyleczenia. Bardzo dobre efekty można osiągnąć poddając się psychoterapii. Z pewnością pierwszym krokiem w walce o swoje zdrowie i życie jest przyznanie się do tego, że jesteśmy uzależnieni i potrzebujemy pomocy. W późniejszym etapie terapia zmierza
do poznania przyczyn zaistniałej sytuacji, sposobu myślenia takiej osoby. Wtedy zyskuje się realne podstawy aby pomóc w poradzeniu sobie z uzależnieniem.
Nie bagatelizuj tego uzależnienia. Jeżeli się nim nie zajmiesz problem sam się nie rozwiąże, wręcz przeciwnie. Uzależnienie nie leczone będzie się pogłębiać i może prowadzić w najlepszym razie do zaburzeń w relacjach społecznych. Jednak może też spowodować depresję lub inne zaburzenia psychiczne.

Podsumowanie

Być może obserwujesz pogarszające się wyniki w szkole swojego dziecka? Przyczyną może być fonoholizm. Zwróć uwagę czy dziecko ma zachowania typowe dla osób z tym uzależnieniem. Pamiętaj też o tym, że uzależnienie od komórki i mediów społecznościowych może dotknąć również ciebie. Aby to sprawdzić przeanalizuj dzienną ilość czasu, jaką poświęcasz na korzystanie z telefonu. Czy też zadaj sobie pytanie czy możesz wyłączyć telefon na cały weekend nie czując przy tym niepokoju?
W razie niepokojących obserwacji warto skorzystać z konsultacji u specjalisty w kierunku uzależnienia.

Autor: Natasza Żurowska psycholog, neuropsycholog