Nasz zespół

Psychoterapeuta, Logopeda
Właściciel Ośrodka.

Doświadczony diagnosta i terapeuta z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Psychoterapeuta  w całościowym szkoleniu we  Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Słuchaczka licznych kursów i szkoleń branżowych z zakresu postępowania z pacjentami z zaburzeniami mowy różnego typu i pochodzenia.

Doświadczony logopeda i świetny diagnosta. Od ponad 15 lat pracuje jako terapeuta i logopeda. Z sukcesem zajmuje się terapią depresji zaburzeń lękowych, korekcją wad wymowy i zaburzeniami mowy występującymi w chorobach neurologicznych.

Jest neurologopedą w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie. Współpracuje z pacjentami w różnym wieku, zmagającymi się z ciężkimi chorobami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu, prowadzi terapię po udarach.

Stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W procesie terapii koncentruje się nie tylko na pomocy w obszarach mowy. Obserwuje funkcjonowanie pacjenta w szerszym aspekcie i kieruje do współpracy z innymi specjalistami.

Wolontariuszka. W ramach wolontariatu współpracuje ze studiem nagrań, gdzie uczestniczy w procesie dubingowania filmów i programów o treściach edukacyjnych i wychowawczych.

Autorka programu „Retoryka dla każdego”, którego celem jest poprawa dykcji i jakości wypowiadania się oraz wystąpień publicznych.

Psycholog i Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: studia podyplomowe „Trener umiejętności poznawczych”.

 

Obecnie w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

 

Pracuję także pro bono w Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym.

 

W swojej pracy integruję podejścia z różnych nurtów. Kieruję się intuicją i wyczuciem. Koncentruję się na zawiązaniu relacji terapeutycznej. Staram się podążać za osobą w terapii, wejść w świat jej przeżyć i emocji. Stosuję różne narzędzia.

 

Jeśli czujesz i przeżywasz kryzys emocjonalny, nasz trudności w relacjach, doświadczasz lęku lub masz objawy psychosomatyczne – zapraszam do kontaktu.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od 15+.

 

Prowadzę terapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne z uwzględnieniem interwencji kryzysowej, poradnictwo psychologiczne i spotkania psychoedukacyjne, osób dorosłych oraz młodzieży 15+.

 

Spotkania mogą się odbywać w poradni oraz via SKYPE.

 

Prowadzę konsultację także w języku angielskim.

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog biznesu, coach

Certyfikowany terapeuta terapii systemowej, certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS.

 

Obecnie w trakcie trzyletniego, zaawansowanego, całościowego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) realizowanego pod kierunkiem Jona Fredericksona z Washington Institute.

 

Pracuje z osobami dorosłymi w stanie kryzysu życiowego i procesie zmian. Zajmuje się problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi i zaburzeniami nerwicowymi. Ma praktykę w zakresie interwencji kryzysowej, nakierowanej na odzyskanie przez Klientów poczucia kontroli i wpływu, zarówno w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

 

Absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie (studia podyplomowe Interwencja Kryzysowa). Ukończyła kurs coachingu w ramach Erickson College International, Certified Erickson Professional Coach.

 

Przez wiele lat pracowała w międzynarodowym środowisku biznesowym Polsce i za granicą, w obszarze strategicznego HR. Uczestniczyła w procesach zmian struktury własnościowej, restrukturyzacjach, integracji firm po przejęciach i połączeniach, HR due dilligence oraz procesach globalizacji funkcji HR w korporacjach.

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w jednym z najlepszych w Polsce, renomowanym ośrodku KCP (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),


Jest doktorem nauk humanistycznych i magister psychologii klinicznej, filozofem i pedagogiem. Ukończyła dwuletnie szkolenie w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie od wielu lat prowadzi uznane autorskie warsztaty terapeutyczne. Ma za sobą ponad 20 lat pracy jako psycholog i wychowawca w jednym z topowych warszawskich liceów. Pracę najpierw nauczyciela, a teraz psychoterapeuty, poddaje ocenie uznanych superwizorów.


Studia filozoficzne, psychologiczne, ponad dwudziestoletnia praca zawodowa z dorosłymi i młodzieżą oaz praca nad sobą w nurcie terapii analitycznej, pozwoliły jej lepiej zrozumieć własną konstrukcję psychiczną, także po to, aby lepiej zrozumieć innych.


Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych oraz cykl warsztatów psychologicznych dla młodzieży.

Psychoterapeuta, Pedagog

Jestem absolwentką pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a od 2020 psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i seminariach.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w organizacjach pozarządowych, firmach międzynarodowych oraz placówkach edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Pracowałam m.in. jako nauczyciel wspomagający dla dzieci doświadczających wszelkiego typu trudności w szkole średniej w Szkocji. Uczestniczyłam również w przygotowaniu projektu alternatywnej szkoły średniej opartej na zasadach edukacji demokratycznej oraz NVC (porozumienie bez przemocy).

 

Wierzę, że na człowieka warto patrzeć z różnych punktów widzenia, dlatego jestem wielką fanką terapii poprzez ciało oraz łączenia różnych nurtów psychoterapeutycznych.

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu  Warszawskiego.

 

Przygodę z psychologią rozpocząłem 25 lat temu pomagając ludziom chorym na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzinom. Uczyłem jak żyć z SM, żeby nie marnować czasu na życie SM !!! Ta drobna zmiana w myśleniu sprawiała, że życie chorych i ich najbliższych było łatwiejsze do udźwignięcia.

 

Będąc pasjonatem rozwoju i szacunku do możliwości człowieka, rozwinąłem indywidualne podejście w zakresie odkrywania i urzeczywistniania scenariuszy życia, opartych na wartościach, osobistej misji oraz autorefleksji. Wykorzystuję w nim zarówno osiągnięcia współczesnej  psychologii teoretycznej, jak i praktyczne rozwiązania wykorzystywane w biznesie (coaching, mentoring, zarządzenie zmianą).

 

Ze swoimi Klientami, uwzględniając dynamikę procesu zmiany oraz indywidualne możliwości, wypracowuję plan wdrożenia, w którym rezultaty oraz punkty kontrolne są jasno określone. Uczę jak je zrealizować, jak osiągać przyjęte cele i poczucie szczęścia z życia oraz szacunek do siebie i innych.

 

Wykorzystując doświadczenia życiowe i zawodowe, pomagam ludziom zrealizować scenariusze, które stworzyli dla samych siebie, z poszanowaniem wolności i wartości.

 

W biznesie mam ponad 20 lat doświadczeń w obszarze HR.  Dostarczałem rozwiązania dla największych firm działających na rynku polskim. Wspierałem ich rozwój, wdrażałem nowe rozwiązania, podnosiłem zaangażowanie i współodpowiedzialność pracowników.

 

Doradzałem w sytuacjach wymagających interwencji psychologicznej: kiedy motywacje pracowników znacząco się obniżały, frustracje i poczucie wypalenia zawodowego obniżały osiągane rezultaty, wzrastała fluktuacja kadr a liczba składanych wypowiedzeń sprawiała zawirowanie w biznesie.

 

Pracowałem w firmach szkoleniowo – doradczych DOOR Poland oraz FranklinCovey będąc kolejno: dyrektorem działu konsultacji, dyrektorem działu badań, dyrektorem personalnym, dyrektorem praktyki 4DX (The 4 Disciplines of Execution).

 

Psycholog, terapeuta

Jestem psychologiem w specjalności: psychologia społeczna (Uniwersytet SWPS).

Obecnie swój czas zawodowy poświęcam pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Moim celem jest wspieranie tych osób w trudnościach z jakimi zgłaszają się po pomoc w i tak niełatwych czasach.  Nieustannie doszkalam się tak aby jakość mojego wsparcia była jak najlepsza.

Prowadzę terapię i przeprowadzam diagnozy w zakresie integracji sensorycznej dla dzieci (certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej).

Pracuję jako terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (1 i 2 stopnia) dzieci i młodzieży.

Ukończyłam kurs dla psychologów dziecięcych (Ewa Sękowska- Molga). Prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

Wspieram osoby bezrobotne podczas konsultacji indywidualnych oraz podczas warsztatów grupowych.

Aktualnie uczestniczę w Praktycznym Kursie Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo- Behawioralnej dotyczącym wsparcia dorosłych jak również dzieci i młodzież w żałobie, kryzysie suicydalnym, kryzysie utraty zdrowia i kryzysie przemocy.

 

Ukończyłam też podyplomowe studia z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet SWPS), następnie wykonując badania psychologiczne kierowców zawodowych oraz kierowców ubiegających się o odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prowadziłam również kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Jestem psychologiem w specjalności: psychologia społeczna (Uniwersytet SWPS).

 

Obecnie swój czas zawodowy poświęcam pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Moim celem jest wspieranie tych osób w trudnościach z jakimi zgłaszają się po pomoc w i tak niełatwych czasach.  Nieustannie doszkalam się tak aby jakość mojego wsparcia była jak najlepsza.

 

Prowadzę terapię i przeprowadzam diagnozy w zakresie integracji sensorycznej dla dzieci (certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej).

Pracuję jako terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (1 i 2 stopnia) dzieci i młodzieży.

Ukończyłam kurs dla psychologów dziecięcych (Ewa Sękowska- Molga). Prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

 

Wspieram osoby bezrobotne podczas konsultacji indywidualnych oraz podczas warsztatów grupowych.

Aktualnie uczestniczę w Praktycznym Kursie Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo- Behawioralnej dotyczącym wsparcia dorosłych jak również dzieci i młodzież w żałobie, kryzysie suicydalnym, kryzysie utraty zdrowia i kryzysie przemocy.

 

Ukończyłam też podyplomowe studia z zakresu psychologii transportu (Uniwersytet SWPS), następnie wykonując badania psychologiczne kierowców zawodowych oraz kierowców ubiegających się o odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prowadziłam również kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Psycholog, neuropsycholog, psychoterapeuta. Diagnosta

W naszym ośrodku prowadzi psychoterapię i diagnozę w języku polskim i angielskim. Zaprasza na badania diagnostyczne dzieci, młodzież  i dorosłych. W ośrodku m.in. wykonuje badania poziomu inteligencji oraz badania w kierunku autyzmu. 

 

Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy neuropsychologicznej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ma doświadczenie psychologiczne z zakresu uzależnień, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju oraz stresu pourazowego zdobyte w wiodących placówkach medycznych w kraju i zagranicą. Jej głównym obszarem zainteresowań i pracy jest diagnoza tak dorosłych, jak i dzieci, i młodzieży. 

 

Na każdym etapie bardzo ważne jest, aby klient był w pełni zaangażowany w proces terapeutyczny oraz był świadomy celu oraz wyniku diagnozy. Pracę psychologa opiera na podejściu integratywnym, czyli takim, który dopasowuje techniki psychologiczne do specyficznych potrzeb klienta. 

 

Obecnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie. Jest w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integratywnym.

 

Jest również magistrem lingwistyki stosowanej oraz tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, co umożliwia jej  pracę z osobami anglojęzycznymi oraz zapewnia dostęp do najnowszych światowych publikacji w dziedzinie zarówno psychologii jak i neuropsychologii. 

 

Ma również doświadczenie w pracy w szpitalach psychiatrycznych w Londynie.

Jest autorem publikacji w czasopiśmie naukowym Cognitive Neuropsychiatry w temacie funkcjonowania emocjonalnego osób w trakcie i po detoksykacji od benzodiazepin (leków uspokajających).

Psychoterapeuta, psychodietetyk, coach, trener.

Jestem psychotrapeutą i diagnostą w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii. Prowadzę terapię i diagnozę osób dorosłych oraz młodzieży pod stałą superwizją. W swojej praktyce zawsze zaczynam od znalezienia przyczyny problemów z którymi mierzy się klient.

Podczas leczenia stosuję holistyczne podejście do klienta. Po diagnozie pracuję z emocjami i ciałem klienta. To obejmuje działania zmierzające do tego aby klient nawiązał kontakt ze sobą w pełnej relacji: umysł, emocje, ciało. W praktyce to oznacza pomoc w zrozumieniu swoich wszystkich emocji tych przyjemnych jak również tych trudnych, zdolność rozumienia co emocje nam mówią o naszych potrzebach, jak czujemy emocje w ciele. 

Dodatkowym obszarem wsparcia klienta jest analiza jego stylu życia (dieta, sen, aktywność fizyczna, sposób odżywiania, używki, dieta informacyjna). Ten element z powodzeniem wspiera proces leczenia klienta i powrotu do równowagi emocjonalnej i fizycznej. 

W razie gdy klient leczy się na schorzenia przewlekłe włączam ten wątek do terapii w dwóch zasadniczych obszarach. Pierwszy to wsparcie w wyleczeniu choroby o ile jest taka możliwość np. rokowania wyleczenia cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego są bardzo wysokie. Drugi obszar – o ile nie ma możliwości wyleczenia choroby – zapewniam wsparcie w radzeniu sobie z bólem i innymi objawami schorzenia.

Jestem twórcą autorskiego projektu terapeutycznego Terapia Snu, w którym z powodzeniem pomagam klientom wrócić do zdrowego snu. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOSKONAŁYMI LEKARZAMI