Nasz zespół

Logopeda, pedagog, politolog. Diagnosta i terapeuta.
Właściciel Ośrodka.

Doświadczony diagnosta i terapeuta z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od 2020 roku psychoterapeuta  w całościowym szkoleniu we  Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

 

Ukończyła studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Słuchaczka licznych kursów i szkoleń branżowych z zakresu postępowania z pacjentami z zaburzeniami mowy różnego typu i pochodzenia.

 

Doświadczony logopeda i świetny diagnosta. Od ponad 12 lat pracuje jako logopeda z dziećmi i młodzieżą. Z sukcesem zajmuje się korekcją wad wymowy i zaburzeniami mowy występującymi w chorobach dzieci (niedosłuch, autyzm, dystrofia itp.), ma duże doświadczenie w terapii jąkania.

 

Pracuje w Poradni Psychologicznej NINTU.

Ma doświadczenie jako neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie. Współpracuje z pacjentami w różnym wieku, zmagającymi się z ciężkimi chorobami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu, prowadzi terapię po udarach.

Stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W procesie terapii koncentruje się nie tylko na pomocy w obszarach mowy. Obserwuje funkcjonowanie pacjenta w szerszym aspekcie i kieruje do współpracy z innymi specjalistami.

 

Wolontariuszka. W ramach wolontariatu współpracuje ze studiem nagrań, gdzie uczestniczy w procesie dubingowania filmów i programów o treściach edukacyjnych i wychowawczych.

Autorka programu „Retoryka dla każdego”, którego celem jest poprawa dykcji i jakości wypowiadania się oraz wystąpień publicznych.

Psycholog, neuropsycholog.

Prowadzi trapię w języku polskim i angielskim.

 

Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy neuropsychologicznej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ma doświadczenie psychologiczne z zakresu uzależnień, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju oraz stresu pourazowego zdobyte w wiodących placówkach medycznych w kraju
i zagranicą. Jej głównym obszarem zainteresowań i pracy jest diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna osób po udarze lub z uszkodzeniem mózgu innego pochodzenia.

 

Pomaga również pacjentom poradzić sobie emocjonalnie i psychicznie z traumą jaką jest udar czy wypadek oraz staram się podtrzymywać motywację pacjenta do ćwiczeń i dalszej pracy.

 

Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w szpitalu w Józefowie w zespole kierowanym przez dr n.med. Lidię Popek – konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii dziecięcej, oraz dr n.med. Agnieszkę Kałwę – konsultanta wojewódzkiego ds. psychoterapii dziecięcej. Na co dzień zajmuje się psychoterapią dzieci w wieku 12-14 lat oraz diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną pacjentów oddziału.

 

Pracuje najczęściej z osobami starszymi w celu poprawy ich codziennego funkcjonowania poznawczego oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagam ocenić ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania, a ich bliskim lepiej zrozumieć ich stan.


Na każdym etapie bardzo ważne jest, aby pacjent był w pełni zaangażowany w proces terapeutyczny oraz był świadomy celu oraz wyniku diagnozy. Pracę psychologa opiera na nurcie akceptacji i zaangażowania, w którym skupia się na pomocy w zrozumieniu i zaakceptowaniu obecnej sytuacji i na wzbudzeniu zaangażowania w dalszą pracę na sobą.


Jest również magistrem lingwistyki stosowanej oraz tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, co umożliwia mi pracę z osobami anglojęzycznymi oraz zapewnia dostęp do najnowszych światowych publikacji w dziedzinie zarówno psychologii jak i neuropsychologii. Ma również doświadczenie w pracy w szpitalach psychiatrycznych w Londynie.


Jestem autorem publikacji w czasopiśmie naukowym Cognitive Neuropsychiatry w temacie funkcjonowania emocjonalnego osób w trakcie i po detoksykacji od benzodiazepin (leków uspokajających).

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog biznesu, coach

Certyfikowany terapeuta terapii systemowej, certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS.

 

Obecnie w trakcie trzyletniego, zaawansowanego, całościowego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) realizowanego pod kierunkiem Jona Fredericksona z Washington Institute.

 

Pracuje z osobami dorosłymi w stanie kryzysu życiowego i procesie zmian. Zajmuje się problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi i zaburzeniami nerwicowymi. Ma praktykę w zakresie interwencji kryzysowej, nakierowanej na odzyskanie przez Klientów poczucia kontroli i wpływu, zarówno w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

 

Absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie (studia podyplomowe Interwencja Kryzysowa). Ukończyła kurs coachingu w ramach Erickson College International, Certified Erickson Professional Coach.

 

Przez wiele lat pracowała w międzynarodowym środowisku biznesowym Polsce i za granicą, w obszarze strategicznego HR. Uczestniczyła w procesach zmian struktury własnościowej, restrukturyzacjach, integracji firm po przejęciach i połączeniach, HR due dilligence oraz procesach globalizacji funkcji HR w korporacjach.

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w jednym z najlepszych w Polsce, renomowanym ośrodku KCP (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),


Jest doktorem nauk humanistycznych i magister psychologii klinicznej, filozofem i pedagogiem. Ukończyła dwuletnie szkolenie w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie od wielu lat prowadzi uznane autorskie warsztaty terapeutyczne. Ma za sobą ponad 20 lat pracy jako psycholog i wychowawca w jednym z topowych warszawskich liceów. Pracę najpierw nauczyciela, a teraz psychoterapeuty, poddaje ocenie uznanych superwizorów.


Studia filozoficzne, psychologiczne, ponad dwudziestoletnia praca zawodowa z dorosłymi i młodzieżą oaz praca nad sobą w nurcie terapii analitycznej, pozwoliły jej lepiej zrozumieć własną konstrukcję psychiczną, także po to, aby lepiej zrozumieć innych.


Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych oraz cykl warsztatów psychologicznych dla młodzieży.

Psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie kończy III rok czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenia rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbywa tam również szkolenie w ramach Studium Psychoterapii Grupowej.


Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradni zdrowia psychicznego, Środowiskowym Do-mu Samopomocy i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Jest związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w którym prowadzi terapię indywidualną oraz grupową z dziećmi i młodymi dorosłymi.


Pomaga osobom doświadczającym życiowych kryzysów, strat, trudności w relacjach, zaburzeń afektywnych, lękowych, nerwicowych i depresji. Pracuje z młodzieżą oraz z dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP.

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu  Warszawskiego.

 

Przygodę z psychologią rozpocząłem 25 lat temu pomagając ludziom chorym na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzinom. Uczyłem jak żyć z SM, żeby nie marnować czasu na życie SM !!! Ta drobna zmiana w myśleniu sprawiała, że życie chorych i ich najbliższych było łatwiejsze do udźwignięcia.

 

Będąc pasjonatem rozwoju i szacunku do możliwości człowieka, rozwinąłem indywidualne podejście w zakresie odkrywania i urzeczywistniania scenariuszy życia, opartych na wartościach, osobistej misji oraz autorefleksji. Wykorzystuję w nim zarówno osiągnięcia współczesnej  psychologii teoretycznej, jak i praktyczne rozwiązania wykorzystywane w biznesie (coaching, mentoring, zarządzenie zmianą).

 

Ze swoimi Klientami, uwzględniając dynamikę procesu zmiany oraz indywidualne możliwości, wypracowuję plan wdrożenia, w którym rezultaty oraz punkty kontrolne są jasno określone. Uczę jak je zrealizować, jak osiągać przyjęte cele i poczucie szczęścia z życia oraz szacunek do siebie i innych.

 

Wykorzystując doświadczenia życiowe i zawodowe, pomagam ludziom zrealizować scenariusze, które stworzyli dla samych siebie, z poszanowaniem wolności i wartości.

 

W biznesie mam ponad 20 lat doświadczeń w obszarze HR.  Dostarczałem rozwiązania dla największych firm działających na rynku polskim. Wspierałem ich rozwój, wdrażałem nowe rozwiązania, podnosiłem zaangażowanie i współodpowiedzialność pracowników.

 

Doradzałem w sytuacjach wymagających interwencji psychologicznej: kiedy motywacje pracowników znacząco się obniżały, frustracje i poczucie wypalenia zawodowego obniżały osiągane rezultaty, wzrastała fluktuacja kadr a liczba składanych wypowiedzeń sprawiała zawirowanie w biznesie.

 

Pracowałem w firmach szkoleniowo – doradczych DOOR Poland oraz FranklinCovey będąc kolejno: dyrektorem działu konsultacji, dyrektorem działu badań, dyrektorem personalnym, dyrektorem praktyki 4DX (The 4 Disciplines of Execution).

 

Psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu

Jestem psychoterapeutą indywidualnym i grupowym pracującym w języku polskim i angielskim. Ukończyłem międzynarodowy program studiów psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii.


Jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” oraz podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej na uniwersytecie SWPS.
Pracuję z osobami, które doświadczają stanów obniżonego nastroju i problemów w relacjach. W swojej pracy skupiam się na poszerzaniu samoświadomości pacjentów, np. poprzez rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych. Pomagam nauczyć się budowania zdrowych relacji oraz dbałości o własne granice.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zbierałem w trakcie dwuletniego stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziłem terapię indywidualną.

 

Obecnie współprowadzę grupę terapeutyczną w projekcie “Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

W swojej pracy kieruje się kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta.

Jestem psychologiem, z “podbudową” pedagogiczną zdobytą w Podyplomowym Studium Pedagogicznym na Uniwersytecie SWPS. Od 2003 roku prowadzę zajęcia z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Od 2002 roku współpracuję z Mazowieckim Towarzystwem “Powrót z U”, gdzie prowadziłam terapię osób uzależnionych i współuzależnionych. W latach 2001-2003 pracowałam w Pogotowiu Niebieska Linia zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy. A w latach 2003-2007 byłam wolontariuszką i rodziną zaprzyjaźnioną w Domu Dziecka w Konstancinie, gdzie także prowadziłam socjoterapię dla dzieci. Do 2008 roku byłam trenerką i wychowawczynią w Fundacji Robinsone Crusoe, gdzie prowadziłam warsztaty, treningi i inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Domów Dziecka.

 

Obecnie zajmuję się terapią uzależnień i współuzależnienia oraz DDA i DDD oraz wsparciem psychologicznym.

 

W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody psychoterapeutyczne. Po to, by dopasować model terapeutyczny do osoby i jej potrzeb. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

 

Przebyte szkolenia zawodowe:

Szkolenie certyfikacyjne I stopnia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”.psycho

Psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy.

Studia psychologiczne ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Odbyłam też kurs coachingu w Corporate Coach U. Jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w ujęciu integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

Jako psycholog/psychoterapeutka doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w prywatnych gabinetach psychoterapii oraz podczas stażu psychoterapeutycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania) i klinicznego (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza).

 

Posiadam również ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Stosuję podejście integracyjne – łączę różne nurty psychoterapeutyczne (najczęściej poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny i humanistyczny). Dostosowuję metody pracy do konkretnych osób i problemów, z którymi się zmagają.

 

Jako psychoterapeutka pomogę osobom, które:

  • doświadczają smutku, lęku, samotności, odrzucenia
  • przeżywają utratę bliskiej osoby
  • doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)
  • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową − mają problemy w pracy, odczuwają symptomy wypalenia zawodowego
  • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
  • są niezadowolone z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
  • stoją u progu ważnej zmiany życiowej
  • chcą lepiej poznać siebie, urzeczywistniać swój potencjał i poprawić jakość życia.

 

Jak pracuję?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji – poznajemy siebie i to, z czym do mnie przychodzisz. Kolejne 1-2 sesje, to czas na wstępne ustalenie, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób będziemy pracować na kolejnych spotkaniach. Pomagam zarówno tym, którzy poszukują krótkoterminowego wsparcia w kryzysie, gdy doświadczają licznych trudności i dolegliwości jak i dążącym do trwałych zmian w swoim życiu.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOSKONAŁYMI LEKARZAMI

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, uruchomiliśmy konsultacje, terapię i warsztaty on-line. 

 

Zapraszamy do kontaktu i do umówienia się na konsultację a następnie na rozpoczęcie terapii on-line lub na konsultację poprzedzająca udział w warsztatach.

 

Terapię i konsultację on-line prowadzimy z dużym sukcesem i skutecznością. Skuteczność terapii w formie zdalnej potwierdzają  najnowsze badania, które  wykazały, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu wykazują znaczna poprawę stanu zdrowia. Czują się i funkcjonują lepiej niż przed rozpoczęciem procesu terapii. Badania wykazały także, że psychoterapia on-line jest tak samo skuteczna jak tradycyjna terapia stacjonarna w gabinecie psychoterapeuty. W badanych grupach pacjentów badacze nie odnotowali różnic w terapii on-line i terapii tradycyjnej.

 

Dane zaczerpnięto: Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh,  7 July 2013.