Nasz zespół

Logopeda, psychoterapeuta.
Właściciel Ośrodka.

Doświadczony diagnosta i terapeuta z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Psychoterapeuta  w całościowym szkoleniu we  Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Słuchaczka licznych kursów i szkoleń branżowych z zakresu postępowania z pacjentami z zaburzeniami mowy różnego typu i pochodzenia.

Doświadczony logopeda i świetny diagnosta. Od ponad 15 lat pracuje jako terapeuta i logopeda. Z sukcesem zajmuje się terapią depresji zaburzeń lękowych, korekcją wad wymowy i zaburzeniami mowy występującymi w chorobach neurologicznych.

Jest neurologopedą w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie. Współpracuje z pacjentami w różnym wieku, zmagającymi się z ciężkimi chorobami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu, prowadzi terapię po udarach.

Stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W procesie terapii koncentruje się nie tylko na pomocy w obszarach mowy. Obserwuje funkcjonowanie pacjenta w szerszym aspekcie i kieruje do współpracy z innymi specjalistami.

Wolontariuszka. W ramach wolontariatu współpracuje ze studiem nagrań, gdzie uczestniczy w procesie dubingowania filmów i programów o treściach edukacyjnych i wychowawczych.

Autorka programu „Retoryka dla każdego”, którego celem jest poprawa dykcji i jakości wypowiadania się oraz wystąpień publicznych.

Psycholog i Psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: studia podyplomowe „Trener umiejętności poznawczych”.

 

Obecnie w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego w nurcie integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

 

Pracuję także pro bono w Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia.

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym.

 

W swojej pracy integruję podejścia z różnych nurtów. Kieruję się intuicją i wyczuciem. Koncentruję się na zawiązaniu relacji terapeutycznej. Staram się podążać za osobą w terapii, wejść w świat jej przeżyć i emocji. Stosuję różne narzędzia.

 

Jeśli czujesz i przeżywasz kryzys emocjonalny, nasz trudności w relacjach, doświadczasz lęku lub masz objawy psychosomatyczne – zapraszam do kontaktu.

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od 15+.

 

Prowadzę terapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne z uwzględnieniem interwencji kryzysowej, poradnictwo psychologiczne i spotkania psychoedukacyjne, osób dorosłych oraz młodzieży 15+.

 

Spotkania mogą się odbywać w poradni oraz via SKYPE.

 

Prowadzę konsultację także w języku angielskim.

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog biznesu, coach

Certyfikowany terapeuta terapii systemowej, certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Członek założyciel WTTS.

 

Obecnie w trakcie trzyletniego, zaawansowanego, całościowego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) realizowanego pod kierunkiem Jona Fredericksona z Washington Institute.

 

Pracuje z osobami dorosłymi w stanie kryzysu życiowego i procesie zmian. Zajmuje się problemami związanymi z depresją, stanami lękowymi i zaburzeniami nerwicowymi. Ma praktykę w zakresie interwencji kryzysowej, nakierowanej na odzyskanie przez Klientów poczucia kontroli i wpływu, zarówno w obszarze życia prywatnego i zawodowego.

 

Absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, specjalizacja: psychologia kliniczna oraz SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie (studia podyplomowe Interwencja Kryzysowa). Ukończyła kurs coachingu w ramach Erickson College International, Certified Erickson Professional Coach.

 

Przez wiele lat pracowała w międzynarodowym środowisku biznesowym Polsce i za granicą, w obszarze strategicznego HR. Uczestniczyła w procesach zmian struktury własnościowej, restrukturyzacjach, integracji firm po przejęciach i połączeniach, HR due dilligence oraz procesach globalizacji funkcji HR w korporacjach.

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w jednym z najlepszych w Polsce, renomowanym ośrodku KCP (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),


Jest doktorem nauk humanistycznych i magister psychologii klinicznej, filozofem i pedagogiem. Ukończyła dwuletnie szkolenie w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie od wielu lat prowadzi uznane autorskie warsztaty terapeutyczne. Ma za sobą ponad 20 lat pracy jako psycholog i wychowawca w jednym z topowych warszawskich liceów. Pracę najpierw nauczyciela, a teraz psychoterapeuty, poddaje ocenie uznanych superwizorów.


Studia filozoficzne, psychologiczne, ponad dwudziestoletnia praca zawodowa z dorosłymi i młodzieżą oaz praca nad sobą w nurcie terapii analitycznej, pozwoliły jej lepiej zrozumieć własną konstrukcję psychiczną, także po to, aby lepiej zrozumieć innych.


Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych oraz cykl warsztatów psychologicznych dla młodzieży.

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką pedagogiki korekcyjnej i wczesnoszkolnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a od 2020 psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i seminariach.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w organizacjach pozarządowych, firmach międzynarodowych oraz placówkach edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Pracowałam m.in. jako nauczyciel wspomagający dla dzieci doświadczających wszelkiego typu trudności w szkole średniej w Szkocji. Uczestniczyłam również w przygotowaniu projektu alternatywnej szkoły średniej opartej na zasadach edukacji demokratycznej oraz NVC (porozumienie bez przemocy).

 

Wierzę, że na człowieka warto patrzeć z różnych punktów widzenia, dlatego jestem wielką fanką terapii poprzez ciało oraz łączenia różnych nurtów psychoterapeutycznych.

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu  Warszawskiego.

 

Przygodę z psychologią rozpocząłem 25 lat temu pomagając ludziom chorym na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzinom. Uczyłem jak żyć z SM, żeby nie marnować czasu na życie SM !!! Ta drobna zmiana w myśleniu sprawiała, że życie chorych i ich najbliższych było łatwiejsze do udźwignięcia.

 

Będąc pasjonatem rozwoju i szacunku do możliwości człowieka, rozwinąłem indywidualne podejście w zakresie odkrywania i urzeczywistniania scenariuszy życia, opartych na wartościach, osobistej misji oraz autorefleksji. Wykorzystuję w nim zarówno osiągnięcia współczesnej  psychologii teoretycznej, jak i praktyczne rozwiązania wykorzystywane w biznesie (coaching, mentoring, zarządzenie zmianą).

 

Ze swoimi Klientami, uwzględniając dynamikę procesu zmiany oraz indywidualne możliwości, wypracowuję plan wdrożenia, w którym rezultaty oraz punkty kontrolne są jasno określone. Uczę jak je zrealizować, jak osiągać przyjęte cele i poczucie szczęścia z życia oraz szacunek do siebie i innych.

 

Wykorzystując doświadczenia życiowe i zawodowe, pomagam ludziom zrealizować scenariusze, które stworzyli dla samych siebie, z poszanowaniem wolności i wartości.

 

W biznesie mam ponad 20 lat doświadczeń w obszarze HR.  Dostarczałem rozwiązania dla największych firm działających na rynku polskim. Wspierałem ich rozwój, wdrażałem nowe rozwiązania, podnosiłem zaangażowanie i współodpowiedzialność pracowników.

 

Doradzałem w sytuacjach wymagających interwencji psychologicznej: kiedy motywacje pracowników znacząco się obniżały, frustracje i poczucie wypalenia zawodowego obniżały osiągane rezultaty, wzrastała fluktuacja kadr a liczba składanych wypowiedzeń sprawiała zawirowanie w biznesie.

 

Pracowałem w firmach szkoleniowo – doradczych DOOR Poland oraz FranklinCovey będąc kolejno: dyrektorem działu konsultacji, dyrektorem działu badań, dyrektorem personalnym, dyrektorem praktyki 4DX (The 4 Disciplines of Execution).

 

Psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu

Jestem psychoterapeutą indywidualnym i grupowym pracującym w języku polskim i angielskim. Ukończyłem międzynarodowy program studiów psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii.


Jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” oraz podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej na uniwersytecie SWPS.
Pracuję z osobami, które doświadczają stanów obniżonego nastroju i problemów w relacjach. W swojej pracy skupiam się na poszerzaniu samoświadomości pacjentów, np. poprzez rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych. Pomagam nauczyć się budowania zdrowych relacji oraz dbałości o własne granice.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zbierałem w trakcie dwuletniego stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziłem terapię indywidualną.

 

Obecnie współprowadzę grupę terapeutyczną w projekcie “Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

W swojej pracy kieruje się kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta.

Jestem psychologiem, z “podbudową” pedagogiczną zdobytą w Podyplomowym Studium Pedagogicznym na Uniwersytecie SWPS. Od 2003 roku prowadzę zajęcia z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Od 2002 roku współpracuję z Mazowieckim Towarzystwem “Powrót z U”, gdzie prowadziłam terapię osób uzależnionych i współuzależnionych. W latach 2001-2003 pracowałam w Pogotowiu Niebieska Linia zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy. A w latach 2003-2007 byłam wolontariuszką i rodziną zaprzyjaźnioną w Domu Dziecka w Konstancinie, gdzie także prowadziłam socjoterapię dla dzieci. Do 2008 roku byłam trenerką i wychowawczynią w Fundacji Robinsone Crusoe, gdzie prowadziłam warsztaty, treningi i inne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Domów Dziecka.

 

Obecnie zajmuję się terapią uzależnień i współuzależnienia oraz DDA i DDD oraz wsparciem psychologicznym.

 

W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody psychoterapeutyczne. Po to, by dopasować model terapeutyczny do osoby i jej potrzeb. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

 

Przebyte szkolenia zawodowe:

Szkolenie certyfikacyjne I stopnia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”.psycho

Psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy.

Studia psychologiczne ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Odbyłam też kurs coachingu w Corporate Coach U. Jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w ujęciu integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

Jako psycholog/psychoterapeutka doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w prywatnych gabinetach psychoterapii oraz podczas stażu psychoterapeutycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania) i klinicznego (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza).

 

Posiadam również ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Stosuję podejście integracyjne – łączę różne nurty psychoterapeutyczne (najczęściej poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny i humanistyczny). Dostosowuję metody pracy do konkretnych osób i problemów, z którymi się zmagają.

 

Jako psychoterapeutka pomogę osobom, które:

  • doświadczają smutku, lęku, samotności, odrzucenia
  • przeżywają utratę bliskiej osoby
  • doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)
  • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową − mają problemy w pracy, odczuwają symptomy wypalenia zawodowego
  • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
  • są niezadowolone z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
  • stoją u progu ważnej zmiany życiowej
  • chcą lepiej poznać siebie, urzeczywistniać swój potencjał i poprawić jakość życia.

 

Jak pracuję?

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji – poznajemy siebie i to, z czym do mnie przychodzisz. Kolejne 1-2 sesje, to czas na wstępne ustalenie, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób będziemy pracować na kolejnych spotkaniach. Pomagam zarówno tym, którzy poszukują krótkoterminowego wsparcia w kryzysie, gdy doświadczają licznych trudności i dolegliwości jak i dążącym do trwałych zmian w swoim życiu.

Logopeda, pedagog

Jestem logopedą z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam logopedię na UKSW w Warszawie oraz pedagogikę wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe  zdobyłam pracując jako logopeda w Przedszkolach  oraz  Szkołach Podstawowych z sukcesem zajmując się korekcją wad wymowy   z dziećmi w różnym wieku.

 

Pracowałam wielokrotnie z dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną czy afazją dziecięcą.

 

Obecnie pracuję także w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie, prowadząc terapię z dorosłymi pacjentami po udarach oraz przebytych chorobach  neurologicznych.

 

Nieustannie poszerzam  swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu postępowania z pacjentami u których występują   zaburzenia mowy o zróżnicowanym podłożu.

 

Pracując z dorosłymi i dziećmi indywidualnie dopasowuję model terapii do konkretnych potrzeb pacjenta.

Lekarz ogólny, pediatra

Jestem lekarzem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Większość moich pacjentów to dzieci i młodzież, ale mam też ogromne doświadczenie internistyczne i neurologiczne.

 

W swojej praktyce zawodowej jestem zwolennikiem metod naturalnych, tzn. nie zapisuję antybiotyków i niepotrzebnych leków, gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, ale oczywiście, tam gdzie są wskazania, zalecam odpowiednie farmaceutyki i stosuję tradycyjne metody leczenia.

 

Skończyłem Państwową Wyższą Akademię Medyczną w Grodnie. Po uzyskaniu specjalizacji pediatrycznej, odbyłem staż w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku. Po nostryfikacji dyplomu w Polsce wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez cztery kolejne lata byłem lekarzem w Boston Central Hospital w stanie Massachusetts.

Po powrocie do kraju prywatną praktykę lekarską łączyłem z pracą w publicznych ośrodkach zdrowia – w poradniach POZ oraz w szpitalach. Następnie los rzucił mnie do Wielkiej Brytanii, gdzie znów nabyłem kolejnych doświadczeń w pracy z pacjentami. W Londynie pracowałem ponad 3 lata na A&E (Accident and Emergency).

 

Zapraszam na wizyty do naszego Ośrodka zarówno dorosłych jak i dzieci.

 

Proponuję konsultacje w języku polskim, angielskim, rosyjskim i węgierskim. Każdym z tych języków posługuję się biegle.

 

Zapraszam na konsultacje zarówno stacjonarnie, jak i online. Możliwe teleporady. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOSKONAŁYMI LEKARZAMI

W odpowiedzi na Państwa potrzeby, uruchomiliśmy konsultacje, terapię i warsztaty on-line. 

 

Zapraszamy do kontaktu i do umówienia się na konsultację a następnie na rozpoczęcie terapii on-line lub na konsultację poprzedzająca udział w warsztatach.

 

Terapię i konsultację on-line prowadzimy z dużym sukcesem i skutecznością. Skuteczność terapii w formie zdalnej potwierdzają  najnowsze badania, które  wykazały, że osoby korzystające z terapii za pośrednictwem Internetu wykazują znaczna poprawę stanu zdrowia. Czują się i funkcjonują lepiej niż przed rozpoczęciem procesu terapii. Badania wykazały także, że psychoterapia on-line jest tak samo skuteczna jak tradycyjna terapia stacjonarna w gabinecie psychoterapeuty. W badanych grupach pacjentów badacze nie odnotowali różnic w terapii on-line i terapii tradycyjnej.

 

Dane zaczerpnięto: Delivery of Evidence-Based Psychotherapy via Video Telehealth, Daniel F. Gros & Leslie A. Morland & Carolyn J. Greene & Ron Acierno & Martha Strachan & Leonard E. Egede & Peter W. Tuerk & Hugh Myrick & B. Christopher Frueh,  7 July 2013.