fbpx

Nasz zespół

Logopeda, pedagog, politolog. Diagnosta i terapeuta.
Właściciel Ośrodka.

Doświadczony diagnosta i terapeuta z wieloletnim stażem pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od 2020 roku psychoterapeuta  w całościowym szkoleniu we  Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

 

Ukończyła studia z zakresu Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Słuchaczka licznych kursów i szkoleń branżowych z zakresu postępowania z pacjentami z zaburzeniami mowy różnego typu i pochodzenia.

 

Doświadczony logopeda i świetny diagnosta. Od ponad 12 lat pracuje jako logopeda z dziećmi i młodzieżą. Z sukcesem zajmuje się korekcją wad wymowy i zaburzeniami mowy występującymi w chorobach dzieci (niedosłuch, autyzm, dystrofia itp.), ma duże doświadczenie w terapii jąkania.

 

Pracuje w Poradni Psychologicznej NINTU.

Ma doświadczenie jako neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacji w Konstancinie. Współpracuje z pacjentami w różnym wieku, zmagającymi się z ciężkimi chorobami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu, prowadzi terapię po udarach.

Stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W procesie terapii koncentruje się nie tylko na pomocy w obszarach mowy. Obserwuje funkcjonowanie pacjenta w szerszym aspekcie i kieruje do współpracy z innymi specjalistami.

 

Wolontariuszka. W ramach wolontariatu współpracuje ze studiem nagrań, gdzie uczestniczy w procesie dubingowania filmów i programów o treściach edukacyjnych i wychowawczych.

Autorka programu „Retoryka dla każdego”, którego celem jest poprawa dykcji i jakości wypowiadania się oraz wystąpień publicznych.

Psycholog, neuropsycholog.

Prowadzi trapię w języku polskim i angielskim.

 

Ukończyła studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy neuropsychologicznej i neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ma doświadczenie psychologiczne z zakresu uzależnień, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju oraz stresu pourazowego zdobyte w wiodących placówkach medycznych w kraju
i zagranicą. Jej głównym obszarem zainteresowań i pracy jest diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna osób po udarze lub z uszkodzeniem mózgu innego pochodzenia.

 

Pomaga również pacjentom poradzić sobie emocjonalnie i psychicznie z traumą jaką jest udar czy wypadek oraz staram się podtrzymywać motywację pacjenta do ćwiczeń i dalszej pracy.

 

Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w szpitalu w Józefowie w zespole kierowanym przez dr n.med. Lidię Popek – konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii dziecięcej, oraz dr n.med. Agnieszkę Kałwę – konsultanta wojewódzkiego ds. psychoterapii dziecięcej. Na co dzień zajmuje się psychoterapią dzieci w wieku 12-14 lat oraz diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną pacjentów oddziału.

 

Pracuje najczęściej z osobami starszymi w celu poprawy ich codziennego funkcjonowania poznawczego oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagam ocenić ich zdolność do samodzielnego funkcjonowania, a ich bliskim lepiej zrozumieć ich stan.


Na każdym etapie bardzo ważne jest, aby pacjent był w pełni zaangażowany w proces terapeutyczny oraz był świadomy celu oraz wyniku diagnozy. Pracę psychologa opiera na nurcie akceptacji i zaangażowania, w którym skupia się na pomocy w zrozumieniu i zaakceptowaniu obecnej sytuacji i na wzbudzeniu zaangażowania w dalszą pracę na sobą.


Jest również magistrem lingwistyki stosowanej oraz tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, co umożliwia mi pracę z osobami anglojęzycznymi oraz zapewnia dostęp do najnowszych światowych publikacji w dziedzinie zarówno psychologii jak i neuropsychologii. Ma również doświadczenie w pracy w szpitalach psychiatrycznych w Londynie.


Jestem autorem publikacji w czasopiśmie naukowym Cognitive Neuropsychiatry w temacie funkcjonowania emocjonalnego osób w trakcie i po detoksykacji od benzodiazepin (leków uspokajających).

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Aktualnie kończy czteroletnie całościowe szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującym do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, które spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach. Stale współpracuje z DPS Pensjonat Różany w Pomiechówku k/ Warszawy.

 

Prowadzi indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży. W swojej pracy z drugim człowiekiem za istotne uważa nawiązanie relacji terapeutycznej, stworzenie zaakceptowanej obustronnie więzi, a następnie podążanie za nią, towarzyszenie jej w drodze do samego siebie poprzez wspólne poszukiwanie nowego rozumienia przeżytych doświadczeń, przyniesionych treści, traum, a także przyglądanie się rzeczywistości wewnętrznej i obrazowi rzeczywistości zewnętrznej człowieka wraz z powstającymi w nim dylematami. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów PTPP i PTP.

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog.

Aktualnie kończy czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Doktor nauk teologicznych i magister psychologii klinicznej. Ukończyła dwuletnie szkolenie w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne. Od 20 lat jest nauczycielem i wychowawcą w jednym z warszawskich liceów. Pracę najpierw nauczyciela, a teraz psychoterapeuty, poddaje ocenie uznanych superwizorów.


Studia teologiczne, psychologiczne, ponad piętnastoletnia praca zawodowa z dorosłymi i młodzieżą, praca nad sobą w nurcie terapii analitycznej, pozwoliły jej lepiej zrozumieć własną konstrukcję psychiczną, także po to, aby lepiej zrozumieć innych.


Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych.

Psycholog, psychoterapeutka

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie kończy III rok czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenia rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbywa tam również szkolenie w ramach Studium Psychoterapii Grupowej.


Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradni zdrowia psychicznego, Środowiskowym Do-mu Samopomocy i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Jest związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w którym prowadzi terapię indywidualną oraz grupową z dziećmi i młodymi dorosłymi.


Pomaga osobom doświadczającym życiowych kryzysów, strat, trudności w relacjach, zaburzeń afektywnych, lękowych, nerwicowych i depresji. Pracuje z młodzieżą oraz z dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP.

Psycholog, psychoterapeuta

Bycie psychologiem to moja pasja. W 2003 roku Ukończyłem studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, co pozwoliło mi rozwinąć standardy etyczne i wartości którymi się kieruję w swojej pracy zawodowej i w życiu osobistym.
 
Praca z młodzieżą daje mi dużo satysfakcji, a długoletnie doświadczenie, zarówno w Polsce jak i za granicą, pozwoliło mi rozwinąć umiejętności i wiedzę umożliwiającą pozytywny wpływ na życie moich pacjentów. Fakt,  że sam byłem w dzieciństwie zdiagnozowany jako dyslektyk, pozwala mi na lepsze zrozumienie problemów młodzieży zmagającej się z problemami związanymi z nieprzystosowaniem. Wiedza dotycząca neuropsychologicznych podstaw zachowania, którą zdobyłem w ramach specjalizacji na na studiach pozwala mi na lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw zachowanie młodych ludzi. W praktyce klinicznej wykorzystuję metody terapii behawioralno-poznawczej, arteterapii oraz uważności (mindfulness).
 
Ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku, ze specjalizacją z neuropsychologii klinicznej. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy klinicznej i terapeutycznej, zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania). Posiadam dyplom studiów podyplomowych z arteterapii z elementami terapii pedagogicznej. Jestem również certyfikowanym instruktorem Zen Mindfulness (uważności). Obecnie jestem w trakcie certyfikacji z psychoterapii integracyjnej w ujęciu „terapii trzeciej fali”, metody powstałej na gruncie terapii Behawioralno Poznawczej (CBT), uwzględniającej m.in.: terapię opartą na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), Dialektyczną Terapię Behawioralną (DBT) oraz Dialog Motywacyjny (DM). Swoje pierwsze doświadczenie kliniczne zdobywałem w poradni seksuologicznej CMKP.
 
Obecnie pracuję również, w Klinice Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, gdzie zajmuję się szeroko pojętą pomocą psychologiczną osobom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu oraz diagnozuję i rehabilitują zaburzenia poznawcze. Prowadzę zajęcia terapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe. Jestem wykładowcą na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę terapię w języku polskim i angielskim.

Psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu

Jestem psychoterapeutą indywidualnym i grupowym pracującym w języku polskim i angielskim. Ukończyłem międzynarodowy program studiów psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w psychoterapii.


Jestem w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” oraz podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej na uniwersytecie SWPS.
Pracuję z osobami, które doświadczają stanów obniżonego nastroju i problemów w relacjach. W swojej pracy skupiam się na poszerzaniu samoświadomości pacjentów, np. poprzez rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych. Pomagam nauczyć się budowania zdrowych relacji oraz dbałości o własne granice.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zbierałem w trakcie dwuletniego stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziłem terapię indywidualną.

 

Obecnie współprowadzę grupę terapeutyczną w projekcie “Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

 

W swojej pracy kieruje się kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

WSPÓŁPRACUJEMY Z DOSKONAŁYMI LEKARZAMI