fbpx

Blog

Jak leczyć depresję?

Aby leczyć depresję należy najpierw ją zdiagnozować?

Na temat rozpoznania depresji sporo możesz się dowiedzieć z artykułu: „Depresja rozpoznanie symptomów choroby.” Po rozpoznaniu depresji pozostaje kwestia rozpoczęcia leczenia. Podjęcie leczenia jest na tyle ważne, że jak wspomniano w artykule „Depresja czy to rzeczywiście jest problem?” depresja nieleczona przechodzi w bardziej zaawansowane stany i może ostatecznie doprowadzić do śmierci na skutek samobójstwa. Niezależnie od tego depresja ciężka powoduje, że osoba nią dotknięta staje się niezdolna do samodzielnego wykonywania codziennych aktywności.  Z kolei taki stan z jednej strony zmniejsza szanse wyleczenia u pacjenta oraz zmusza najbliższych do poszukiwania stałej opieki dla takiego seniora. Stąd w walce ze skutkami depresji istotne jest jej wykrycie najlepiej we wczesnym stadium oraz podjęcie leczenia.

Depresja – skuteczne metody leczenia

Leczenie depresji zwykle obejmuje psychoterapię, farmakoterapię lub skojarzenie obu tych metod. Psychoterapia to pomoc świadczona przez psychoterapeutów w postaci cyklu terapii prowadzonej podczas spotkań w realu lub terapii zdalnej przez Internet. Z kolei leczenie farmakologiczne świadczone jest przez lekarzy psychiatrów. W zależności od stadium depresji może być wskazane połączenie tych dwóch form. Odpowiednia forma leczenia zwykle ustalana jest podczas konsultacji z psychoterapeutą, który jest osobą kompetentną aby ocenić jaka forma leczenia będzie optymalna dla danej osoby. Terapeuta certyfikowany ma też odpowiednią wiedzę aby ocenić czy zasadne byłoby włączenie do leczenia leków zapisywanych i aplikowanych przez lekarza psychiatrę.

Psychoterapia – skuteczna metoda leczenia depresji

Zwykle u osób z łagodną depresją psychoterapia jest najlepszą metodą leczenia. Psychoterapeuta pomoże uporządkować rytm dnia, zaplanować różnorodną aktywność, poprawić higienę snu, tak aby aktywnie „powrócić” do życia.

Skuteczność interwencji psychologicznych, w tym terapii poznawczo-behawioralnej (CBT-congenitive behavioral therapy), terapii zorientowanej na rozwiązywanie problemów i nawiązywanie nowych znajomości można zauważyć już po kilku spotkaniach z terapeutą.

Depresja a leczenie farmakologiczne

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych niesie ze sobą ryzyko uzależnienia. Dlatego w sytuacji kiedy włączenie farmakologii do terapii nie jest konieczne należy leczenie ograniczyć do samej terapii. Antydepresanty są skuteczne a nawet bywają konieczne w razie zaawansowanego stadium depresji.

Decydując o wyborze farmakoterapii należy zwrócić uwagę na choroby współistniejące u pacjenta. I tak w przewlekłej chorobie somatycznej preferowanymi lekami są te które mają niską skłonność do interakcji lekowych. W depresji opornej na leczenie zaleca się wzmocnienie terapii za pomocą litu lub dodanie drugiego leku przeciwdepresyjnego. Takie postepowanie wymaga konsultacji psychiatrycznej. W przypadku wystąpienia postaci ciężkiej depresji, chorego należy skierować do szpitala w celu podjęcia kompleksowego leczenia farmakologicznego, terapii CBT oraz zapobieżenia samobójstwu i próbie jego popełnienia.

Pomoc dla bliskich osoby chorej na depresję

Z powyższego schematu wynika też realna potrzeba aby pomocą psychologiczną objąć bliskich osoby zmagającej się z depresją. Tacy bliscy mogą opiekować się osobą chorą jako rodzice, opiekunowie. Obowiązki rodzinne mogą być dla nich niezwykle obciążające i wywoływać długotrwały stres. Terapia może być szczególnie pomocna gdyż pozwala wypracować metody radzenia sobie z trudnymi i obciążającymi obowiązkami oraz zadbać o odzyskanie równowagi w życiu.