fbpx

Blog

Depresja czy to rzeczywiście problem?

Depresja czym się charakteryzuje?

Depresja to poważne zaburzenia nastroju, często uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Stan ten cechuje się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Osoby cierpiące na depresję jednego dnia funkcjonują normalnie w życiu rodzinnym czy zawodowym a następnego dnia nie mają siły aby wstać z łóżka. Skutki tej choroby mają szeroki negatywny zasięg. Nie tylko wywierają wpływ na osobę chorą ale też na jej najbliższych. Chory na depresję przestaje zauważać jasne strony życia i cieszyć się nimi. Zastępuje je apatia, poczucie beznadziei i cierpienie.

Depresja – co mówią dane globalne?

Obecnie problem depresji w społeczeństwie stał się problemem bardzo rozpowszechnionym. Zgodnie z dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia (Mental Health Action Plan 2013-2020), depresja stanowi 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami i jedną z największych pojedynczych przyczyn niesprawności na świecie, szczególnie często występuje wśród kobiet.

Depresja w Polsce

Dane epidemiologiczne dotyczące występowania depresji w społeczeństwie polskim zostały uzyskane z badania „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP – Polska” (Kondycja Psychiczna mieszkańców Polski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 2012).

Było to badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie polskiego społeczeństwa w wieku od 18 do 64 r.ż. W badaniu EZOP Polska stwierdzono, że u 3% mieszkańców kraju w wieku produkcyjnym wystąpił w ciągu dotychczasowego życia przynajmniej jeden epizod depresyjny o dowolnym nasileniu.

Badanie EZOP nie obejmuje osób w wieku pow. 65 r. ż. Tymczasem częstość jakichkolwiek zaburzeń depresyjnych w populacji osób po 65 r.ż. ocenia się na około 15-20%, a głębokiej depresji na 2-5%. Zatem depresja jest schorzeniem postępującym wraz z wiekiem.

Depresja – czy w przyszłości sytuacja może ulec poprawie?

Problem ten będzie dotyczył coraz większej grupy polskiego społeczeństwa. Najnowsze dane demograficzne przedstawione w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2014 na Konferencji „Innowacyjność w medycynie”, prognozują, iż w 2030 roku liczba Polaków po 65 roku życia wzrośnie z 4,8 mln do 8,5 mln.

Aż 23 % społeczeństwa, czyli co czwarta osoba w kraju, będzie miała co najmniej 65 lat. W 2025 roku Polacy będą przeciętnie żyli 77,6 lat, a Polki – 83,3 lata.

Wydłużenie przeciętnej długości życia spowoduje, że coraz więcej osób będzie chorowało na schorzenia neurologiczno-psychiatryczno-geriatryczne.

Niekorzystne prognozy są niestety pogłębione przez skutki pandemii Covid-19. Długotrwała izolacja, pogorszenie sytuacji finansowej większości społeczeństwa to główne powody rosnącego napięcia wzmacniającego stany depresyjne.

Depresja a samobójstwa

Depresja jest główną przyczyną samobójstw w Polsce. To oznacza, że depresja jest chorobą śmiertelną. Codziennie odbiera sobie życie 16 osób, a 274 podejmuje próbę samobójczą. W 2013 roku, wg danych Komendy Głównej Policji, odnotowano 6097 samobójstw, to jest około 2 tys. więcej niż w 2012 roku, kiedy było ich 4177. Najnowszy Raport OECD sytuuje Polskę na siódmym miejscu wśród krajów o największym wzroście liczby samobójstw i lawinowym wzroście depresji.

Więcej na temat depresji przeczytasz w artykule: Depresja czy każdy z nas jest w grupie ryzyka?