Uzależnienie od telefonów komórkowych oraz mediów społecznościowych

Co jest uzależnieniem? Uzależnieniem nazywamy skłonność do czynności, które wykonujemy często i które sprawiają nam radość, i dają satysfakcję. Termin ten spowszedniał na tyle, że „uzależnionym” można być właściwie od wszystkiego. W praktyce klinicznej, aby stwierdzić u kogoś uzależnienie w znaczeniu negatywnym, trzeba najpierw u tej osoby rozpoznać konkretne objawy. Do tych objawów należą m.in.: […]

Leczenie uzależnienia od hazardu

Uzależnienie od hazardu Z serii terapii uzależnień w tym artykule temat radzenia sobie z kolejnym nałogiem – hazardem. Uzależnienie od hazardu to kompulsywne podejmowanie ryzyka finansowego w grach losowych. Uzależnieniu temu towarzyszy kontynuowanie zachowania z powodu wewnętrznego przymusu, kompletny brak kontroli oraz możliwości zaprzestania pomimo negatywnych konsekwencji. Z założenia, gry hazardowe mają służyć rozrywce. W […]